Paslaugos

Augalininkystės technologijų auditas – ūkyje naudojamos augalų auginimo technologijos analizė, išvadų ir rekomendacijų teikimas ūkininkui.

Derliaus nuostolių struktūros vertinimas – konsultavimas galimų derliaus nuostolių mažinimo klausimais.

Sėjomainos sudarymas pagal ūkyje augančias kultūras, reikalui esant teikiamos rekomendacijos naujų augalų įvedimui į sėjomainą.

Rekomendacijos sėjai – pagal atliktus tyrimus, sėklos normos apskaičiavimas.

Augalininkystės technologija – stebėjimas, surinktos informacijos sisteminimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas.

Tręšimo planas pagal atliktus dirvožemio tyrimus pateikiamos tręšimo rekomendacijos.

Trąšų normos nustatymas priklausomai nuo sėjamos kultūros ir pasėlio būklės.

Ligų kontrolė – paplitimo prognozavimas, žalingumo ribos ir priemonių jų kontrolei numatymas.

Piktžolių kontrolė – sprendimai siekiant išvengti rezistentiškumo.

Kenkėjų kontrolė – paplitimo prognozavimas ir priemonių jų kontrolei numatymas.

Dirvožemio tyrimai – maisto medžiagų dirvožemyje nustatymui.

Pasėlių būklės įvertinimas - sniego dangos storio, kritulių kiekio, oro sąlygų stebėjimas augalų žiemojimo laikotarpiu, peržiemojimo vertinimas.

Meteorologinių sąlygų stebėsena – prognozavimas, sekančių veiksmų numatymui.

Augalų produktyvumo prognozavimas – po augalų žydėjimo ir vaisių, grūdų, ankštarų užmezgimo, šakniavaisių, šakniagumbių susiformavimo, įvertinus pasėlių tankumą ir tolygumą, vykdomi prognoziniai derliaus paskaičiavimai.

Aerofoto – pasėlių fotografavimas iš viršaus, rizikos plotų identifikavimas.

Technologinių resursų analizė – technikos atsiperkamumo, nusidėvėjimo įvertinimas.

Ūkio efektyvumo įvertinimas - gamybos išteklių panaudojimo lygio, garantuojančio didžiausią produkcijos apimtį, apskaičiavimas.

Ekonomiškai jautriausių ūkio vietų nustatymas – siekiant išsiaiškinti, kurios ūkio vietos generuoja mažiausią pelną ar yra nuostolingos.

Greitoji pagalba – konsultacijos, ištikus kritinėms situacijoms ūkyje.

Juodosios dėžės montavimas žemės ūkio technikos sekimui.

Pagalba dirbant su procesų valdymo programa AgroSmart.

Pilna metinė agronomo ir ekonomisto konsultacija – verslo plano parengimas.

Seminarai aktualiomis temomis.

Lauko dienų organizavimas vykstant į probleminius ūkius.